Ważne wydarzenia w Europie

Co będzie działo się w najbliższych dniach na forum europejskim? Przedstawiamy kalendarium przygotowane przez Biuro Lewiatana w Brukseli.

• 12 - 15 stycznia br. sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, Strasbourg;
• 13 stycznia br. wystąpienie Donalda Tuska nt. wyników grudniowej Rady Europejskiej, Parlament Europejski, Strasbourg;
• 13 stycznia br. spotkanie organizowane przez Komisję Europejską dla przedstawicieli dla biznesu nt. planu inwestycyjnego, Bruksela;
• 13 stycznia br. spotkanie przednegocjacyjne Wspólny Program Organizacji Europejskich Partnerów Społecznych na lata 2015-2017, Bruksela;
• 14 stycznia br. III runda negocjacji Wspólnego Programu Organizacji Europejskich Partnerów Społecznych na lata 2015-2017, Bruksela;
• 15 stycznia br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. Agendy Cyfrowej, Bruksela;
• 19 - 22 stycznia br. posiedzenia komisji w Parlamencie Europejskim, Bruksela;
• 19 stycznia br. konferencja nt. Instrumentów finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalnych na lata 2014- 2020, Bruksela;
• 19 stycznia br. posiedzenie Rady ds. Zagranicznych (FAC), Bruksela;
• 20 stycznia br. spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela;
• 20 stycznia br. konferencja z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, Bruksela;
• 20 stycznia br. posiedzenie Biura Europejskiego Komitetu Społeczno- Ekonomicznego, Bruksela;
• 21 stycznia br. konferencja nt. priorytetów prezydencji łotewskiej, Bruksela;
• 21- 22 stycznia br. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Społeczno - Ekonomicznego, Bruksela;
• 21 - 24 stycznia br. Światowe Forum Ekonomiczne, Davos, Szwajcaria;
• 26 - 29 stycznia br. posiedzenia komisji w Parlamencie Europejskim, Bruksela;
• 28 stycznia br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. energii i klimatu, Bruksela;
• 29 stycznia br. posiedzenie Executive Bureau BUSINESSEUROPE, Bruksela;
• 29 - 30 stycznia br. nieformalnie posiedzenie Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), Bruksela;