.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej.

Rada Dialogu Społecznego działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, która weszła w życie z dniem 11 września 2015 r. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Przewodniczącego i członków Rady Dialogu Społecznego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, strony pracodawców lub strony rządowej. Jego kadencja trwa 1 rok. Do jego obowiązków należy organizowanie prac Rady, w tym zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady i Prezydium Rady, reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych, kierowanie w imieniu Rady wniosków i zapytań do właściwych organów. Przewodniczący przedstawia corocznie Sejmowi RP i Senatowi RP sprawozdanie z działalności Rady.Przewodniczącego i członków Rady Dialogu Społecznego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, strony pracodawców lub strony rządowej. Jego kadencja trwa 1 rok. Do jego obowiązków należy organizowanie prac Rady, w tym zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady i Prezydium Rady, reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych, kierowanie w imieniu Rady wniosków i zapytań do właściwych organów. Przewodniczący przedstawia corocznie Sejmowi RP i Senatowi RP sprawozdanie z działalności Rady.

 

 

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w Zespołach:

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
Jeremi Mordasewicz
Dorota Zawadzka-Stępniak

Zespół problemowy ds. prawa pracy
prof. Jacek Męcina
Robert Lisicki

Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego
prof. Jacek Męcina
Sylwia Włodarska

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych
Robert Lisicki
Jeremi Mordasewicz

Zespół problemowy ds. usług publicznych
Kacper Olejniczak
Grzegorz Cygonik

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
Prof. Jacek Męcina - Przewodniczący Zespołu
Przemysław Pruszyński
Jeremi Mordasewicz

Zespół problemowy ds. międzynarodowych
prof. Jacek Męcina
Robert Lisicki

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich
Marzena Chmielewska
Małgorzata Lelińska

Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy
Monika Fedorczuk
Anna Karaszewska

Podzespół ds. ochrony zdrowia
Kacper Olejniczak

Doraźny Zespół problemowy do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Przemysław Pruszyński

Więcej informacji: