.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Rada Infrastruktury


Rada Infrastruktury jest komitetem eksperckim Konfederacji Lewiatan, w skład którego wchodzą przedstawiciele firm członkowskich i związków należących do konfederacji, a także eksperci Lewiatana oraz eksperci zewnętrzni. Obecnie Rada koncentruje się na legislacji dotyczącej infrastruktury.

Rada Infrastruktury powołała trzy grupy robocze:

· ds. zagospodarowania przestrzennego

· ds. zamówień publicznych

• ds. finansowania inwestycji.

Oprócz grup roboczych powoływane są „ad hoc" grupy problemowe. Pracuje już m.in. grupa ds. gospodarki odpadami. W kręgu zainteresowania rady pozostaje też energetyka odnawialna i partnerstwo publiczno-prywatne.

Cele Rady Infrastruktury
Rada Infrastruktury jest neutralną platformą wymiany doświadczeń przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Głównym celem Rady Infrastruktury jest podejmowanie skoordynowanych działań na rzecz ulepszania ustawodawstwa krajowego oraz unijnego, a także znoszenie barier w ustawach i rozporządzeniach dotyczących szeroko rozumianej infrastruktury.

Rada Infrastruktury opiniuje projekty aktów prawnych przygotowanych przez rząd i parlament oraz przygotowuje własne projekty rozwiązań legislacyjnych.

Rada podejmuje również wyzwania związane z legislacją europejską, uczestnicząc w pracach BUSINESSEUROPE, największej europejskiej organizacji biznesu.

Stanowiska, opinie i oceny Rady Infrastruktury wykorzystywane są przez Konfederację Lewiatan:

  • w procesie konsultacji społecznych rządowych projektów aktów prawnych
  • w pracach Komisji Trójstronnej
  • w procesie legislacyjnym w krajowym parlamencie
  • w ramach członkostwa w BUSINESSEUROPE przy konsultacji unijnych aktów prawnych
  • w przypadkach konsultacji unijnych aktów prawnych poza BUSINESSEUROPE (bezpośrednio z Komisją Europejską bądź Parlamentem Europejskim)
  • na konferencjach naukowych i programowych związanych z tematem infrastruktury.

Więcej informacji znajduje się na stronie Związku Pracodawców Branży Infrastruktury, zrzeszonego w Konfederacji Lewiatan www.zpbi.pl.

W celu dołączenia do prac Rady prosimy o kontakt z naszym Biurem:
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
tel. 22 55 99 907
mail: zpbi@zpbi.pl